Qrup rəhbəri

Kredit Departamenti Tam gün Son müraciət: Davam edir Maaş: Müsahibə əsasında

Tələblər:

·         Ali tәhsil;

·         Mikro və ya istehlak kreditlәrlә iş sahәsindә minimum 2 il tәcrübә;

·         Azәrbaycan dilindә sәrbәst danışıq bacarığı;

·         Analitik düşüncә;

·         İdarәetmә bacarığı;

·         Әla ünsiyyәt qurma vә komandada işlәmәk bacarığı;

  

Vəzifə öhdəlikləri:

·         İstehlak kredit mәhsullarının satışı prosesinin keyfiyyәtli şәkildә tәşkili vә icra olunmasına nәzarәt;

·         İstehlak kredit mәhsulları üzrә mövcud il üçün tәsdiqlәnmiş satış planlarının hәyata keçirilmәsinә nәzarәt;

·         Marketinq işlərinin təşkili və potensial müştərilərin  cəlb edilməsinə nəzarət etmək;

·         Filialda kredit sahәsindә çalışan әmәkdaşlarının kredit portfelinin tәhlili vә nәzarәti;

·         Kredit komitələrinə rəhbərlik etmək.

İş şəraiti:

·  AR Əmək Məcəlləsinə əsasən sənədləşmə;

·  Həftədə 5 iş günü, 2 gün istirahət;

·  Karyera yüksəlişi imkanı;

·  Baza əmək haqqı ilə yanaşı, bonus sistemindən faydalanmaq.

Tərəddüd etməyin, indi müraciət et.